Vitalenta Stop Roken 06-44924765

StoprokenCoach

Hoe werkt het stoprokencoach programma

Als u kiest voor de stoprokencoach begeleiding schrijft u zich in via ons webformulier of belt met ons kantoor 06-44924765

 

Uw stoprokencoach Cees Warmer of een van zijn collega's zal u bellen voor een eerste intake. Daarin wordt bepaald hoe u het beste kunt stoppen, stopdatum, hulpmiddel, belangrijke persoonlijke details die het succes bepalen.

 

Alles wordt verwerkt in een persoonlijk plan dat daarna wordt uitgevoerd door middel van 7 telefoongesprekken. De onderwerpen van elk gesprek zijn in onderstaand schema terug te vinden.

 

U krijgt ook per mail na elk gesprek informatie over tips, motivatie, ontspanningsoefeningen en de omgang met momenten van trek of verleiding.

 

Na drie maanden bent u in samenwerking met uw coach rookvrij en gaat u zelfstandig verder. Na 6 en 12 maanden ontvangt u nog een mail met de vraag of alles naar wens gaat en controleren wij of u werkelijk rookvrij bent geworden.

 

Door deze manier van werken vergroten deelnemers hun kans op succesvol stoppen. Er is 8 keer meer succes dan cold turkey. Op eigen kracht stoppen mislukt bij 95% van de pogingen. Met een coach verzeker je je van gedegen succes!

tarieven Stoprokencoach en Lasertherapie

Stoprokencoach hanteert de volgende tarieven:

 

Telefonische coaching                                    € 225,00*

 

Lasertherapie                                                € 195,00**

 

Lasertherapie en coaching                              € 325,00  (uw voordeel 100,00)

 

 

Telefonische coaching = Intakegesprek 30 minuten + 6 vervolggesprekken 15 minuten.

 

Lasertherapie             = Eenmalige behandeling in de praktijk, 90 minuten.

 

Laser + Coaching       = Intake 45 minuten, Laser 35 mnuten, 5x vervolggesprek per mail.

 

 

Vergoedingen:

 

Enkele verzekeraars vergoeden in aanvullend pakket lasertherapie, natuurgeneeswijzen, en soms is een gedeeltelijke vergoeding mogelijk uit basispakket.  

 

Beroepsvereniging VBAG, alternatieve geneeswijzen.

 

Voor meer informatie kunt u stoprokencoach Cees Warmer bellen: 06-44924765

Alleen met een coach hebt u recht op Vergoeding van verzekeraars


Stop roken Coach komt als coachingsprogramma in aanmerking voor vergoeding.

  • Champix en Nicotinevervangers zijn kostbaar, maar worden vergoed onder begeleiding van een stoprokencoach.
  • Voor verzekeraars geldt een regeling van 80% vergoeding op coaching via restitutie omdat cees warmer geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister stoppen met roken.
  • Lasertherapie wordt als partner van Achmea en Agis in de aanvullende verzekering 75% vergoed. 
  • Via uw aanvullende verzekering kan soms een deel van de behandelwijze gedeclareerd worden als het gaat om natuurgeneeskunde via de beroepsvereniging VBAG.
Kortom Cees Warmer zoekt uit welke vergoeding voor u mogelijk is.

Opbouw van het stopcoachprogramma per telefoon

Telefonisch-stoprokencoach.nl  

Het Coach model is gebaseerd op de stappen omschreven in de zorgmodule:

 

Klant contact 1                                                                                                                      

Intake: rookprofiel analyseren, eerdere ervaringen met stoppen analyseren, hulpmiddel adviseren aan de hand van verkregen informatie, stopdatum plannen.

 

rapportage starten en aanvraagformulier voor nicotinevervangers of UR middel verzenden.

 

Mail nr 1 met samenvatting van de praktische tips, nadere uitleg van de spelregels coach/deelnemer.

 

Klant contact 2                                                                                                                                                                  

Voorbereiding stopdatum, tips voor eerste week, uitleg gebruik van hulpmiddel, misverstanden wegnemen, motivational interviewing wordt toegepast om klant positief gemotiveerd te krijgen.

  

Mail nr 2 met uitleg middelen, samenvatting van tips om eerste stopweek tot succes te maken.

 

Klant contact 3                                                                                                                                                                  

 Twee weken na de stopdatum, tenzij klant aangeeft dat er al eerder moeilijkheden zijn.

Voortgang evalueren, tips specifieker afstemmen op situatie. Omgaan met ontwenning. Motivatie opnieuw testen en coachen op persoonlijke zwakke overtuigingen.

  

Mail 3 met uitleg in voorbeelden over zwakke overtuigingen en hoe je die kunt ombuigen.

 

Klant contact 4                                                                                                                                                                  

Vier tot 6 weken na de stopdatum, tenzij klant aangeeft dat er eerder moeilijkheden zijn.

Voortgang evalueren, dagritme, dieper ingaan op verleidelijke momenten en deze analyseren en leren hanteren.

  

mail 4 met uitwerking van verleidelijke momenten en voorbeelden van nieuw aan te leren gedrag.

 

Klantcontact 5                                                                                                                                                                                    

Acht tot 10 weken na de stopdatum. Terugval preventie bespreken, hoe ga je om met het risico en wat doe je als het onverhoopt gebeurd. Omgaan met tegenstrijdige gedachten.

  

Mail 5 Vooruit kijken, Hoe is het lichaam positief veranderd in de laatste weken, uitleg van ontspanningsoefeningen.

 

Klant contact 6                                                                                 

Twaalf tot 14 weken na de stopdatum: Eind evaluatie van het stoptraject. Noodplan maken. Bespreken hoe je omgaat met verleiding in de komende maanden.

 

 

  

Na zes maanden mail 6 met onderzoek over het resultaat op dat moment.

Uitnodiging om bij terugval nog een vrijblijvend gesprek te voeren.

 

Opsteller: Cees Warmer, Vitalenta, stop roken coach,

kwaliteitsregister 1000155.

mobiel bereikbaar 06-44924765